Emira Jelassi

  • Emira Jelassi

    Penningmeester

Het mooie aan Plan Angel is de kracht van de boodschap die ze uitdragen. IEDEREEN heeft het recht om te weten waar hij of zij vandaan komt, wat is jouw verleden, wie zijn jouw ouders, hoe ben je opgegroeid en wat heb jij meegekregen van jouw cultuur. Afgelopen oktober (2017) ben ik gevraagd door Marcia om de financiën te doen van Plan Angel. Ik was razend enthousiast om haar hierbij te ondersteunen. Mijn reis naar Colombia heeft hierin bijgedragen dat ik nu bewust weet waar en voor wie ik het doe.

Wilt u ook meehelpen? Dit kan, uw hulp is meer dan welkom